رضا حسنی در پی آتش سوزی اراضی زعفران گفت : شدت باد در منطقه ی آتش سوزی ، کار خاموش کردن آتش در اراضی زعفران را دوچندان مشکل کرد، با این حال آتش‌نشانان، به کمک مردم از سرایت آتش به اراضی گندم جلوگیری کردند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی رشتخوار خراسان رضوی گفت: ده ها هکتار از اراضی زعفران روستای زرغری این شهرستان روز جمعه دچار آتش سوزی شد.
شهرستان رشتخوار از توابع خراسان رضوی در 200 کیلومتری مشهد مقدس قرار دارد .