به گزارش اخبار زعفران و به نقل از آریا،رئيس اداره ترويج جهاد کشاورزي چادگان گفت: براي اولين بار در استان اصفهان زعفران به صورت مکانيزه در اين شهرستان کاشت شده که مقدار توليد اين محصول در هر هکتار بين 4تا5 کيلوگرم است. غلامرضا رضايي زمان برداشت اين محصول را اواخر آبان اعلام کرد و گفت: کشاورزان بذر اين محصول را که در شهرستان چادگان و شهرستان هاي مجاور وجود دارد با مبلغ 60هزار ريال تهيه مي کنند.