به گزارش اخبار زعفران و به نقل از صدا وسیما،معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان گفت: امسال طرح آغاز کشت طلای سرخ در اراضی کشاورزی خراسان جنوبیتوسعه کشت زعفران نیز در استان اجرا می شود که علاوه بر سطح زیرکشت فعلی بیش از هزار هکتار به سطح زیرکشت استان افزوده می شود.
عصمتی پور افزود: بیشترین سطح زیرکشت زعفران استان با 4 هزار و 500 هکتار به شهرستان قاین اختصاص دارد.
وی با اشاره به اینکه پیاز زعفران موجود در خراسان جنوبی مرغوب ترین پیاز زعفران کشور است، گفت: پیاز زعفران مورد نیاز کشاورزان در داخل استان تولید و تأمین می شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان زمان کشت زعفران در خراسان جنوبی را خرداد و شهریور اعلام کرد و افزود: کشت فعلی در استان تا پایان شهریور ادامه دارد.
وی تعداد بهره برداران کشت زعفران در استان را 36 هزار و 540 نفر اعلام کرد.
عصمتی پور پیش بینی کرد: امسال 54 تن زعفران به ارزش 270 میلیارد تومان از اراضی زیرکشت این محصول در استان برداشت شود.
بر داشت گل زعفران در خراسان جنوبی اوایل آبان آغاز می شود و تا اواسط آذر ادامه دارد.