مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه از افزایش 50 درصدی میزان کشت محصول زعفران در اراضی این شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد.

احمد قره‌بیگلو افزود: افزایش کشت محصول زعفران در این شهرستان ناشی از شناخت کشاورزان از این محصول گران‌بها، ترویج مناسب توسط کارشناسان جهاد کشاورزی و همچنین نیاز کم این محصول به آب است.

وی با اشاره به اینکه بنا بر اعلام کارشناسان هر هکتار زمین زعفران به طور متوسط 50 میلیون تومان درآمدزایی خالص برای کشاورز خواهد داشت، افزود: به دلیل کمبود منابع آبی در این شهرستان انگیزه کشاورزان برای کشت محصولاتی با نیاز آبی کمتر بیشتر شده ضمن اینکه درآمدزایی این محصول از محصولات آب‌بر بیشتر است.

مدیر جهاد کشاورزی زرندیه در ادامه با اشاره به کاهش شدید منابع آب‌های زیرزمینی در سطح کشور، بر لزوم توجه به الگوی کشت در مزارع و باغات به عنوان یکی از ضروریات کشاورزی تاکید کرد و افزود: کشت گیاهان با نیاز آبی پائین و همچنین کاهش هزینه‌های کشت از جمله مواردی است که در اجرای بهتر طرح الگوی کشت می‌بایست در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: محصول زعفران نمونه موفقی از تولید اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط بهینه کاشت و داشت است که می‌تواند جایگزین خوبی برای مناطق کم آب و خشک کشاورزی محسوب شود.

قره‌بیگلو بیان کرد: با توجه به اینکه عملیات کاشت، داشت و برداشت زعفران از نظر شرایط زمانی تداخل زیادی با سایر عملیات کشاورزی ندارد، لذا می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب نسبت به توسعه و احداث مزارع زعفران اقدام کرد.

وی گفت: در طی سالیان اخیر نیز استقبال کشاورزان شهرستان زرندیه از این محصول بیشتر شده و در حال حاضر در حدود 67 هزار متر مربع از اراضی کشاورزی شهرستان زیر کشت این محصول رفته است.

این مقام مسئول در جهادکشاورزی زرندیه ادامه داد: با توجه به جوان بودن مزارع زعفران شهرستان، متوسط عملکرد این محصول در هکتار حدود سه کیلوگرم است که با احتساب سطح زیر کشت شهرستان در حدود 20 کیلوگرم زعفران خالص در این شهرستان طی سال جاری برداشت شده است.

وی بیان کرد: با توجه به روند افزایش سطح زیر کشت این محصول، انتظار می‌رود در سال زراعی جاری نیز سطح قابل توجهی از اراضی به کشت زعفران اختصاص یابد.

به گفته قره بیگلو کیفیت محصول تولیدی زعفران زرندیه بسیار مطلوب است و قابلیت صادرات دارد و در حال حاضر بیش از 18 مزرعه در سطح شهرستان به کشت زعفران اختصاص یافته و اشتغال قابل توجهی را نیز بوجود آورده است.