علی حسینی با اشاره به روند کاهشی قیمت زعفران اظهار کرد: در دو هفته اخیر قیمت این کالا بین ١٠٠ تا ٢٠٠ هزار تومان و در ٢ ماه گذشته بین ٥٠٠ تا ٦٠٠ هزارتومان کاهش یافته است.

بر اساس این خبر، وی در مورد اینکه ٢٠ مهر برداشت زعفران آغاز می شود گفت: در حال حاضر دللیل ارزانی محصول افزایش عرضه به بازار است چون فرصت طلبان ترسیدند محصولات دپو شده شان روی دستشان بماند و الا صادرات روند عادی خود را دارد و روندی که ما در پیش گرفتیم افزایش تولید و کاهش قیمت است که به نفع ما نیست.

عضو شورای عالی زعفران گفت: روند تولید ما بدون مرز است و وظیفه داریم الگوی مصرف زعفران را در دنیا تعریف کنیم تا سرانه مصرف این محصول افزایش یابد چراکه در آینده ای ما حدود ٥٠٠ تن تولیدی داریم و باید فکری برای آن کنیم.

به گفته حسینی زعفران هنوز برای مصرف و صادرات جایگاه مناسبی ندارد و این از دغدغه های ماست.