معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: توسعه کشت گیاهان دارویی، زعفران و محصولات باغی از مهم‌ترین اولویت‌ها و سیاست‌های بخش کشاورزی استان هستند.

نامدار صیادی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: نگاهی به اعداد و ارقام احصاء شده برخی از واقعیات بخش کشاورزی استان را برای ما روشن می‌سازد که این موضوع مبین این مهم است که می‌بایست درخصوص سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در بخش کشاورزی استان بازنگری به عمل آید.

وی افزود: به عنوان مثال مشاهده می‌شود که زعفران بیشترین ارزش واحد تولیدی را دارد و گوشت مرغ، عسل، پسته، زرشک، سنجد، گیاهان دارویی در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش واحد تولیدی را دارا هستند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: در واقع ارزش واحد تولیدی که همان قیمت محصول را نشان می‌دهد می‌تواند به عنوان معیاری برای تصمیم‌گیری درخصوص توسعه و تولید یک محصول مدنظر قرار گیرد.

صیادی اضافه کرد: بنابراین توسعه کشت گیاهان دارویی، زعفران و محصولات باغی از مهمترین اولویت‌ها و سیاست‌های بخش کشاورزی استان هستند. همچنین با توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیمی و نظر به بحران خشکسالی و کمبود آب توسعه کشت این محصولات بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند.

وی گفت: با توجه به گذشت هشت ماه از سال جاری 2.8 میلیون تن محصول تولید شده است و انتظار بر آن است با اتمام سال میزان تولید به مرز سه میلیون تن برسد.