عباس سروش در نشست مشترک سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان این واحد و مركز نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي شهرستان محلات، گفت: بررسی منظم اطلاعات تولید محصولات مختلف كشاورزی در هر شهرستان و تجمیع آنها در سطوح استانی و ملی می تواند نظام صنفی را در برنامه ریزی تولید و تنظیم بازار كمك نماید.
مدير سازمان تجاري سازي فناوري جهاد دانشگاهي استان مركزي خبر داد:
برنامه ریزی گسترده در راستای برگزاري رويدادهاي كارآفريني در سطح استان
در ادامه مدير سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهي استان مركزي از برنامه ریزی گسترده در راستای برگزاري رويدادهاي كارآفريني در سطح استان خبر داد.
محمدرضا آقاجاني با اعلام این مطلب افزود: هدف از برگزاری رویدادهای کارآفرینانه، آشنایی جامعه دانشگاهی به عنوان صاحبان کسب و کارهای نوآورانه آینده با روندهای جدید در حوزه های مختلف ماننده تکنولوژی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … است.
آقاجانی در ادامه با معرفی فرآیندهای کسب و کار و مکانیزیم های مرتبط با محیط کسب و کار، ایده پردازی تکنولوژی مالی با تکیه بر مطالعات موردی و معرفی محورهای تکنولوژی های جدید با تکیه بر مطالعات موردی را از دیگر اهداف برگزاری رويدادهاي كارآفريني در سطح استان عنوان کرد.
در این دیدار عادل غدیری ریيس مركز تحقيقات كشاورزي و مسوول ايستگاه تحقيقات ملي لوبياي شهرستان خمين از اقدامات صورت گرفته در جهاددانشگاهی استان مرکزی در جهت برنامه ریزی و برگزاری رويدادهاي كارآفريني تشکر و قدردانی کرد.
وی در ادامه خواستار برگزاري رويدادهاي كارآفريني در اين شهرستان با موضوع لوبيا شد و ضمن اشاره به واژه “روز مزرعه” افزود: ایستگاه ملی تحقیقات خمین ارتقا یافته و عنوان نخستین پردیس تحقیقات و آموزش لوبیای کشور را گرفته است.
غدیری در پايان از ارایه و توليد 1500 گونه لوبيا در اين ايستگاه خبر داد.