علی شریعت مقدم در برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد افزود : زعفران از گیاهان استثنایی است که در عین نیاز به آب کم از بازده اقتصادی بسیار بالایی برخوردار است و علاوه بر اشتغال زایی فراوان و جلوگیری از مهاجرت روستائیان مناطق کم آب، قدرت ارزآوری شایان توجه این محصول سالیانه میلیون ها دلار درآمد ارزی را به دنبال دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه زعفران به عنوان گرانترین محصول کشاورزی و دارویی جهان جایگاه ویژه‌ای در بین محصولات صادراتی ایران دارد، اظهار داشت : در حال حاضر ایران بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران در جهان است.
رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران ایران گفت : کاربردهای فراوان و گسترده زعفران در حوزه های مختلف لزوم توجه ویژه به مسائل تولید، صادرات و بازاریابی این محصول مهم کشاورزی را بیش از پیش روشن می سازد.
وی افزود: در ایران اهمیت زعفران کاری از جنبه های گوناگون مانند بهره‌وری بالای آب در مقایسه با سایر محصولات کشاورزی، اشتغال روستائیان و جلوگیری از مهاجرت روستایی، درآمدزایی بیشتر نسبت به سایر محصولات کشاورزی و همچنین از لحاظ توسعه صادرات غیر نفتی بسیار حائز اهمیت است.
شریعت مقدم در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به کاهش صادرات زعفران و رکورد نسبی در بازار این محصول طی ماه های اخیر گفت: رکود در بازار زعفران ناشی از عوامل مختلف منجمله گسترش پیدا نکردن بازار متناسب با رشد تولید و توسعه کشت و کار، رقابت پذیر نبودن صنعت زعفران و فضای حاکم بر تجارت محصولات سنتی از قبیل قاچاق، تقلب، سوداگری و غیره است.
وی با بیان اینکه سیاست توسعه صادرات غیر نفتی از جمله مهمترین استراتژی های توسعه و تعالی اقتصاد تک محصولی ایران به شمار می شود، افزود: با توجه به توان منحصر به فرد کشور در تولید و صادرات زعفران این محصول می تواند به عنوان یکی از محورهای برجسته توسعه صادرات غیرنفتی در مملکت باشد.
رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران ایران همچنین از دولت دوازدهم خواست سیاست گذاری ها، مشوق ها و حمایت های عملی خود را از صادرات محصولات غیرنفتی مانند زعفران به گونه ای اعمال کند تا چرخ تجارت این گونه محصولات تندتر از گذشته بچرخد.