مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان همدان از تولید بیش از 270 کیلوگرم زغفران در استان خبر داد و گفت: امسال بیش از 270 کیلوگرم زعفران در استان تولید شده که رقمی بی‌سابقه است.

حجت‌الله شهبازی  با بیان اینکه امسال 87.4 هکتار از مزارع استان زیرکشت زعفران قرار گرفته است، اظهار کرد: سطح زیرکشت زعفران ظرف 2 سال گذشته 30 هکتار افزایش یافته است و توسعه جدی کشت زعفران در برنامه‌های سازمان جهادکشاورزی قرار دارد.

وی تصریح کرد: بیشترین مساحت کشت زعفران در شهرستان ملایر با 36 هکتار و کمترین سطح در شهرستان کبودراهنگ با 1.7 هکتار است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته 197 کیلوگرم زعفران در استان تولید شده بود، یادآور شد: در سالجاری به علت افزایش سطح زیرکشت و افزایش عملکرد میزان تولید افزایش یافته به‌طوریکه عملکرد در هر هکتار از 3.8 کیلوگرم به 4.3 کیلوگرم رسیده است.

شهبازی با تأکید بر اینکه شرط صادرات زعفران تولید قابل توجه است، اظهار کرد: 87.4 هکتار سطح زیرکشت زعفران در قالب 229 واحد بهره‌برداری بوده که اغلب واحدها زیر یک هکتار است که تولید آن بین یک تا 2 کیلوگرم است و نمی‌توانیم برای این میزان بازار صادراتی مستقیم داشته باشیم.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان همدان خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی به خارج از استان صادر می‌شود به‌طوریکه به استان خراسان‌رضوی فرستاده و در آنجا بسته‌بندی می‌شود که امیدواریم تولید استان به حدقابل توجهی برسد تا برند و واحد فرآوری ایجاد شود.

وی عنوان کرد: زعفران جزء گیاهان دارویی است که کیفیت آن وابسته به اقلیم بوده و استان همدان به عنوان خواستگاه اصلی زعفران بهترین شرایط اقلیمی را برای به دست آوردن ماده موثره با کیفیت بالا دارد.

وی گفت: جهادکشاورزی استان همدان به دنبال ایجاد ارتباط با استان خراسان‌رضوی برای ارتقای دانش فنی بهره‌برداران همدانی است.

شهبازی با اشاره به اینکه درآمد خالص کشت زعفران در هر هکتار بیش از 15 میلیون تومان است، بیان کرد: کشت زعفران در سال اول هزینه بالایی دارد اما تا 6 سال بعد هزینه‌ها کمتر می‌شود.