اهمیت تجارت خارجی در تمام کشور بر هیچ کس پوشیده نیست و آمار و ارقام در این زمینه دارای اهمیت بسیاربالایی است.

در همین راستا همواره سعی بر این است که برای بهبود وضعیت آمارهای سال‌های مختلف و تحلیل‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بتوان با تکیه بر آنها برای سال‌های آینده برنامه‌ریزی داشت.

مسعود عاطفی ناظر گمرکات خراسان رضوی در این زمینه با اشاره به اینکه هر کدام از ردیف‌هایی که در گزارش تجارت خارجی وجود دارد نشان دهنده نوعی از ارتباط اقتصادی بین ما و کشورهای دیگر است، می‌گوید: تغییرات محسوس در این آمار باید مورد مطالعه قرار گیرد تا در صورت بهتر شدن روی آنها تأکید بیشتر داشته و در صورت وجود نقطه ضعف آنها را برطرف کرد.

وی بیان می‌کند: به عنوان مثال تراز تجاری و میزان صادارات و واردات یکی از موضوعات کلی و مهمی است که باید به آن توجه داشت در تمام سال 95 میزان صادرات کالا از گمرکات خراسان رضوی 2 میلیون و 98 هزار تن بوده که ارزش آنها 1704 میلیون دلار بوده است.

ناظر گمرکات خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: این میزان نسبت به سال قبل از آن از نظر وزنی 4 درصد و از نظر ارزش دلاری 2 درصد رشد داشته چرا که وزن و ارزش کالاهای صادر شده در سال 94 از گمرکات خراسان رضوی 2 میلیون و یازده هزار تن و 1676 میلیون دلار بوده است.

عاطفی تجارت چمدانی و بازارچه‌های مرزی را در بخش تجارت خارجی خراسان رضوی بسیار مهم دانسته و بیان می‌کند: از مجموع صادرات غیرنفتی رقم 12 میلیون و 647 هزار دلار مربوط به تجارت چمدانی و 70 میلیون و 222 هزار دلار مربوط به بازارچه‌های مرزی دوغارون و باجگیران در سال 95 بوده است.وی تأکید می‌کند: تمام وارداتی که در سال 95 از گمرکات خراسان رضوی انجام شده 431 هزار تن به ارزش 369 میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال 94 از نظر وزن 18 درصد کاهش و از نظر ارزش 6.6 درصد رشد داشته است.ناظر گمرکات خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: ارقام صادرات و واردات گمرکات خراسان رضوی نشان از این دارد که تراز تجاری در طول این سال مثبت و معادل 308.1 میلیون دلار است.

زعفران همچنان صدر جدول اقلام صادراتی

عاطفی ادامه می‌دهد: جدول میزان صادرات نشان از این دارد که همچنان زعفران مهم‌ترین محصول صادراتی در خراسان رضوی است که در این میان نکته مورد توجه این است که همچنان انواع زعفران در بسته‌بندی بالای 30 گرم بیشترین میزان صادرات را در استان به خود اختصاص داده است.وی تأکید می‌کند: در سال 95 به میزان 128 هزار و 479 کیلوگرم و با ارزش دلاری 180 میلیون و 728 هزار و 44 دلار از گمرکات خراسان رضوی صادر شده که در وزن 145 درصد و در ارزش دلاری 150 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.