رضایی با اشاره به اینکه مناطق کوهستانی شهرستان رفسنجان مستعد کشت زعفران است افزود: 60 درصد زعفران شهرستان رفسنجان در منطقه راویز که در واقع خاستگاه زعفران این شهرستان است کشت می شود.
40 هکتاراز اراضی شهرستان رفسنجان زیر کشت زعفران است و علاوه بر راویز، خنامان ، سرچشمه ، داوران و روستاهای اطراف این شهرستان هم برای کشت زعفران مستعد هستند.