اقدام برای مکانیزه کردن مراحل تولید و برداشت زعفران و نیز فرآوری آن را از سیاست های وزارت متبوع خود برشمرد و اظهار کرد: یافتن بازارهای جدید برای عرضه زعفران تولیدی کشور از دیگر اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است.
وی در خصوص فرآوری زعفران گفت: در این خصوص با وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذاکرات و توافقاتی به عمل آمده که از جمله قرار است بر روی استفاده از گل و گلبرگ زعفران در صنایع مختلف کار شود.
مجدزاده، مکانیزاسیون کنونی زعفران را محدود به برخی مزارع الگویی کشور دانست و با تاکید بر ضرورت توسعه این امر، گفت: اکنون بعضی کشاورزان به صورت محدود از بذرکار هفت ردیفه زعفران، جداساز کلاله از گلبرگ، پیازکار هفت ردیفه، برداشت گل، سورتینگ و بسته بندی محصول از ماشین آلات استفاده می کنند.
این مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه 10 ساله این وزارتخانه برای مکانیزه کردن زعفران، افزود: جهاد کشاورزی در نظر دارد با اعطای یارانه، دست اندرکاران امر تولید و عرضه زعفران را برای واردات ماشین آلات این بخش و گسترش فعالیت مکانیزه در تولید و عمل آوری این محصول ترغیب کند.
مجدزاده سطح کشتزارهای زعفران کشور را 95 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: پارسال 351 تن محصول از این سطح برداشت شده بود که این رقم 93 درصد کل زعفران تولیدی در جهان است.
از مجموع 70 هزار هکتار کشتزار زعفران استان خراسان رضوی، 11 هزار هکتار مربوط به شهرستان زاوه و هشت هزار و 400 هکتار مربوط به شهرستان تربت حیدریه است که این خطه را به عنوان پایتخت زعفران ایران و جهان مطرح کرده است.
در استان خراسان رضوی 117 هزار خانوار به کشت زعفران مشغول هستند که از این میزان 14 تا 15 هزار خانوار در تربت حیدریه به این کار اشتغال دارند.
هم اکنون به ازای هر هکتار زمین زعفران، 220 نفر روز مشغول کار هستند که در کل 70 هزار نفر اشتغال مستقیم و 2 تا سه برابر این رقم، اشتغال غیرمستقیم به دست می آید.
در حالی که میانگین تولید زعفران در استان خراسان رضوی چهار کیلوگرم در هکتار است، این رقم در منطقه تربت حیدریه و زاوه به 4.2 کیلوگرم می رسد.
مرکز شهرستان 250 هزار نفری تربت حیدریه در 150 کیلومتری مشهد، و مرکز شهرستان 72 هزار نفری زاوه در 176 کیلومتری مرکز خراسان رضوی قرار دارد.