علی اصغر شریکیان سه شنبه در گفت و گو با ایرنا سطح زیر کشت زعفران این استان را در سال زراعی 94- 95 ، هزار و 238 هکتار عنوان و اظهار کرد: در سال زراعی 95-96 سطح زیر کشت زعفران در این استان به 2 هزار و 190 هکتار افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه 780 هکتار از سطح زیر کشت زعفران در خراسان شمالی بارده است گفت: با توجه به ظرفیت های بالای این استان در تولید این محصول، هم اکنون استان در تولید زعفران رتبه سوم را داراست.
شریکیان با بیان اینکه شهرستان فاروج بیشترین تواید و سطح زیر کشت زعفران را در خراسان شمالی دارد و افزود: زعفران محصول کم آب طلب است که اصول فنی و علمی در آن باید به کار گرفته شود و به کشاورزانی که قصد توسعه کشت زعفران را دارند توصیه می شود با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی در خصوص چگونگی کاشت، داشت و برداشت آن گفت و گو و مشاوره بگیرند.
خراسان شمالی 344 هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد که از این سطح حدود 40 هزار هکتار باغ و مابقی زراعت است.