لیست قیمت روز انواع زعفران در تاریخ 29 خرداد در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید : قیمت زعفران نوع زعفران کیفیت وزن (کیلوگرم) قیمت زعفران دسته ( دختر پیچ )114,800,000 زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات115,600,000 زعفران سرگل ممتاز قائنات115,200,000 زعفران سرگل ممتاز قائنات125,800,000 زعفران سفیدی ( ریشه )111,500,000 زعفران سفیدی ( ریشه )121,200,000 زعفران نگین صادراتی116,200,000 زعفران نگین پوشال115,800,000 زعفران پوشال115,300,000