قیمت حبوبات غیر شرکتی در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است:

 

عنوان قیمت درجه1 قیمت درجه 2
باقلا خشک 85,000 ریال 75,000 ریال
تخم شربتی 140,000 ریال 110,000 ریال
جوبلغور 19,000 ریال 15,000 ریال
جو پوست کنده 19,000 ریال 15,000 ریال
جوپرک 20,000 ریال 15,000 ریال
خاکشیر 160,000 ریال 130,000 ریال
دال عدس 57,000 ریال 47,000 ریال
ذرت خشک وارداتی 36,000 ریال 31,000 ریال
زرشک پفکی 265,000 ریال 225,000 ریال
زرشک دانه اناری 230,000 ریال 180,000 ریال
سویا 34,000 ریال 31,000 ریال
عدس درشت 65,000 ریال 58,000 ریال
عدس ریز 64,000 ریال 57,000 ریال
گندم بلغور 21,000 ریال 17,000 ریال
گندم پوست کنده 21,000 ریال 17,000 ریال
لپه 94,000 ریال 84,000 ریال
لپه باقلازرد 53,000 ریال 47,000 ریال
لپه باقلاسبز 210,000 ریال 170,000 ریال
لوبیاچشم بلبلی 61,000 ریال 51,000 ریال
لوبیاچیتی 105,000 ریال 96,000 ریال
لوبیا سفید 78,000 ریال 68,000 ریال
لوبیا قرمز جگری وقمی 77,000 ریال 70,000 ریال
لوبیا قرمز کپسولی 90,000 ریال 80,000 ریال
لوبیا کشاورزی 99,000 ریال 88,000 ریال
لیمو عمانی 210,000 ریال 185,000 ریال
ماش 65,000 ریال 61,000 ریال
نخود 92,000 ریال 82,000 ریال
نخود و لوبیا 85,000 ریال 76,000 ریا