حدود 10 سال است که با نابسامانی بازار زعفران، کشاورزان زمین‌های زیر کشت زعفران را تغییر محصول داده و به کشت سایر محصولات کشاورزی می‌پردازند. این شرایط زمینه مساعدی برای قاچاق پیاز زعفران بوجود آورده، بطوریکه حجم انبوهی از پیازهای زعفران ایران به افغانستان قاچاق و در آنجا کاشت شده است.

علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران با بیان این خبر که ممنوعیت صادرات زعفران پس از 10 سال برداشته شده و نظارت، سازماندهی و صدور مجوز حمل پیاز زعفران به دیگر استان‌ها به سازمان نظام مهندسی واگذار شده است، اظهار کرد که به عنوان نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان این خبر را از رسانه‌ها شنیده و در این خصوص هیچ مشورتی با انجمن‌ها نشده است.

حسینی ضمن انتقاد از این تصمیم تأکید می‌کند که آیا بهتر نبود با تشکل‌ها و کسانی که در این زمینه فعالیت تخصصی می‌کنند و عمر خود را در کاشت و برداشت زعفران گذاشته‌اند مشورت می‌شد؟

حسینی می‌گوید مشخص نیست ارسال پیاز زعفران با چه سازوکاری باید انجام شود و مطالعات کافی در این زمینه انجام نشده. وی ضمن ابراز نگرانی نسبت به قاچاق زعفران، بیان می‌کند که خروج پیاز زعفران از مرزها افزایش آمار تولید کشورهای همسایه مثل افغانستان شده و باید برای جلوگیری از قاچاق زعفران اقدامات جدی صورت گیرد.

نگرانی در خصوص کاهش سهم ایران از تولید و بازار این محصول استراتژیک، در سالهای اخیر شدت یافته است. مخصوصا با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در افغانستان و اجرای طرح‌های حمایتی مانند پروژه رالف (گسترش تولید و بازار زعفران افغانستان)، این کشور را به تهدیدی جدی برای نقش ایران در تولید و مدیریت بازار زعفران تبدیل کرده است.