علی عباس نیا و محسن خورشاهی دو جوان بردسکنی که علاقه مند به کارهای کشاورزی هستند با کسب اطلاعات و مشورت با مهندس صادقی پدر زعفران ایران محصول زعفران را بدون خاک و در گلخانه کشت کردند.

مدیر جهادکشاورزی بردسکن گفت : اجرای آزمایشی این طرح در فضایی به مساحت ۱۰ متر مربع با کاشت ۷۰ کیلو گرم پیاز زعفران نخستین بار در کشور به دست این دو جوان خلاق بردسکنی انجام گرفت.

مهندس حسین محمدی افزود : با توجه به محدودیت منابع آبی در منطقه کشت این گونه محصولات علاوه براینکه نیاز آبی ندارد به لحاظ تولید نیز به ازای هر هکتار ۵ برابر محصول زعفران درخاک برداشت می شود و قیمت آن نیز ۳ برابر قیمت زعفران معمولی است.

او حمایت مدیریت جهادکشاورزی بردسکن را در اجرای این گونه طرح ها اعلام کرد و گفت: با توجه به علاقه مندی این دوجوان سال آینده کشت محصول زعفران به روش بدون خاک را تا سطح دوهکتار در شهرستان توسعه خواهند داد.