آمار گمرک ايران بيانگر آن است که در سال گذشته بيش از 136.6 تن زعفران و پودر زعفران به ارزش 200.2 ميليون دلار از کشور صادر شد.

در اين بين بيشترين حجم صادرات به انواع زعفران در بسته بندي 10 تا 30 گرم آماده براي خرده فروشي به ارزش 119 ميليون دلار و زعفران در بسته بندي بيش از 30 گرم به ارزش 60.6 ميليون دلار اختصاص يافت.

از کل صادرات زعفران و پودر زعفران کشور در سال قبل تنها حدود 8 ميليون دلار آن مربوط به پودر زعفران بوده است.

نکته جالب در خصوص صادرات زعفران و پودر زعفران کشور اين است که در سال گذشته ارزش صادرات زعفران و پودر زعفران ايران در مقايسه با سال 1391 با افت شديد 52 درصدي مواجه شد در حالي که وزن صادرات اين محصول تنها حدود 1.8 درصد کاهش را تجربه کرد.

در سال 1391 صادرات زعفران و پودر زعفران از کشور از نظر وزني به حدود 139.2 تن و از نظر ارزشي به بيش از 418.8 ميليون دلار رسيده بود.