تبلیغات

پودر زرشک تولید شد

محققان ایرانی موفق شدند از زرشک، پودر تهیه کنند که به عنوان طعم دهنده در انواع غذاها مورد استفاده قرار بگیرد. ...

زرشک